Archiwum | Kreacjonizm/ID RSS feed for this section

Ewolucjonizm vs kreacjonizm

29 Wrz

Główny konfliktem pomiędzy religią a nauką jest „Ewolucjonizm vs Kreacjonizm”.

Religijni fundamentaliści z drapieżnością hieny atakują teorię ewolucji, choć bardzo rzadko starają się zrozumieć czym ewolucja w istocie jest, jak działa. Często zdarza się, żefundamentaliści nie do końca rozumieją o co chodzi w kreacjoniźmie.

Czy kreacjonizm to nauka ? Czy ewolucjonizm jest nauką ? Co to jest nauka ? Czy istnieją dowody na ewolucjonizm i kreacjonizm ?

Aby zrozumieć ewolucję należy również zapoznać się z chronologią wydarzeń związanych z teorią ewolucji. Mało która teoria spotkała się z tak licznymi sprzeciwami i krytyką. Darwin wiele razy był skarżony przez nauczanie Teorii Ewolucji w szkołach publicznych.

Kreacjoniści w ostatnich czasach obrali taktykę polegającą na próbie wyparcia ze szkół nauczania ewolucjonizmu. Między innymi wmawiać uczniom, że ewolucja jest tylko teorią.

Czym jest Kreacjonizm ?

Najbardziej powszechnym przekonaniem kreacjonizmu jest to, że Wszechświat został stworzony przez pewnego rodzaju bóstwo. Istnieje również sporo odmian kreacjonistów. Zarówno jak i ewolucjonizm kreacjonizm posiada więcej niż jedno znaczenie. Jedni kreacjoniści są przekonania, że kreacjonizm nie ma nic wspólnego z nauką, inni myślą o nim w sposób naukowy. Niektórzy wierzą, że ziemia jest płaska – są i tacy. Są kreacjoniści angażujący się w badania naukowe i tacy, którzy naukę negują. Kluczową rolę u naukowych kreacjonistów odgrywa opowiadanie o potopie w Księdze Rodzaju. Co jednak ukazuje ich religijny fundamentalizm. Jednak argumenty kreacjonistów są sfałszowane, zniekształcające naukę wykorzystując ją w tej postaci przeciwko ewolucji. U kreacjonistów nie jest możliwa oparta na rzeczowych faktach argumentacja, dlatego wykorzystują półprawdy, zmyślone argumenty i w niektórych ostatnio dosyć często, przypadkach świadomych kłamstw. Tym właśnie jest kreacjonizm.

Jak rozumieć Ewolucję ?

Ewolucja jest prawdziwa, czy jest to tylko teoria ? Czy jedno i drugie ? Ewolucja wyjaśnia pochodzenie życia ?
Jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniego doświadczenia i wiedzy z dziedzin nauki o życiu trudno mu będzie zrozumieć ewolucję.
W rzeczywistości jednak wielu ludzi nie zna odpowiedzi na powyższe pytania i krytykuje ewolucje broniąc przy tym kreacjonizmu.
Większość naukowców zgadza się z prawdziwością ewolucj, są jednak sceptycy wśród nich.
Ogólnie termin „ewolucja” może być mylący, przez co wielu ludzi jej nie rozumie. Jednym z powodów jest jej przeinaczanie przez kreacjonistów. Istotną sprawą w ewolucji jest zrozumienie makroewolucji i mikroewolucji. Te dwa terminy błędnie interpretując, również często wykorzystują kreacjoniści do krytyki ewolucji. Tak więc zachęcam do zapozniania się również z nimi.
Z powodu nie rozumienia ewolucji niektórzy twierdzą, że ewolucja jest tylko teorią. Ewolucja jest teorią, ale teorią naukową, przyjętą w środowisku naukowym.

Ludzie pytają, czy ewolucja jest nauką ?
Spełniając przyjęte w środowisku naukowym kryteria, jest przez naukowców definiowana jako nauka. Większa część naukowców traktuje ewolucje jako naukę. Powtarzam, są również sceptycy, co w nauce jest częste, dzięki czemu jest ona tak dokładna.
Dowody na jej prawdziwość są weryfikowalne i powtarzając doświadczenia uzyskuje się te same efekty.
Więc ataki na ewolucję są równoznaczne z atakami na naukę, jako całość.
Kreacjoniści uważają kreacjonizm za lepszy ponieważ tłumaczy (w ich mniemaniu), jak powstało życie, a ewolucja tego nie robi. Ewolucja natomiast wyjaśnia, jak życie ewoluowało w ciągu długiego czasu.

———————————-

Jutro na forum dyskusja na temat najpopularniejszych mitów dotyczących ateizmu.
Forum Eksploratorium Wiedzy

Reklamy

Zależność między seksem a podatkami

9 Lip

Zapewne każdy z IQ pozwalającym pomnożyć w pamięci 1 x 2 x 3 x 5 x 5 x 6 x 4 x 8 x 7 x 0 zdaje sobie spawę, że wszyscy jesteśmy skutkiem współżycia płciowego przodków. Jednostki, które w przeszłości ze względnych powodów nie miały partnera, z którym by współżyły i powielały swoje geny zostały wyeliminowane przez selekcję naturalną. To właśnie dzięki przekazywanym genom, zwierzęta rozmnażające się płciowo są w stanie przedłużać swój gatunek. DNA zawierające geny odpowiedzialne za rozmnażanie sprawiają, że seks staje się tak atrakcyjny. Ludzie dla seksu są często w stanie robić dziwne, czasem straszne rzeczy, które potrafią przyprawiać o dreszcze ale i śmiech.
Na podstawie obserwacji ewolucji genetycznej widzimy, jak bardzo jednostki zmieniają się pod względem atrakcyjności. Atrakcyjność ta sprawia, że seks jest jeszcze bardziej pożądany, a ludzie przywiązują coraz większą do niego wagę.
Jednak, gdy skupimy się na dziedziczeniu zobaczymy, że ludzi interesują prawa związane z przekazywaniem z pokolenia na pokolenie majątku. Wiemy, że dziedziczenie nie sprawadza się do genetyki ale genetyka do dziedziczenia owszem. Od wielu lat społeczeństwa ustanawiają prawa, według których wszelkie ich bogactwa przekazywane będą wyselekcjonowanym. Za sprawą seksu majątek biologiczny dwojga ludzi zostaje zmieszany, a następnie rozdzielony pomiędzy ich potomstwo. Tak, gdy dzieciom zostaje przekazane w testamencie bogactwo rodziców lub krewnych. W sporach politycznych, jak i sporach o pokrewieństwo wszystko sprowadza się do tego co łączy nas wszystkich, do seksu.
Podatki rozprzestrzeniają majątek poszczególnych jednostek na całe społeczności. Ich cel nadrzędny to uregulowanie do równego poziomu dochodów wszystkich jednostek i zniwelowanie różnic zamożności. W słowniku genetyki nazywa się to rekombinacja, natomiast w ekonomii redystybucja. Kwestia reprodukcji genów i majątku sprowadza się do przekazania kapitału na potomstwo.
Włościanie w cesarstwie austro-węgierskim zwykli mawiać: od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza.

Niezależnie od różnicy zdań rozmnażanie seksualne to redystybucja.
Spory polityczne i nierówności są tak naprawdę wynikiem obowiązujących w społecznościach zasad aseksualnych. Warto by wspomnieć o tym, że słyszy się o osobach aseksualnych, które od jakiegoś czasu tworzą społeczność i żądają, by aseksualność została uznana za czwartą orientację seksualną.
Wracając do zależności, na całym świecie, a w szczególności w USA zasady dziedziczenia pieniędzy, władzy i genów są silnie ze sobą powiązane. Podatki jak i również seks, to bardzo kosztowna sprawa. Opodatkowanie stosowane jest w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich nowoczesnych państwach aby zapobiec gromadzeniu się pogactwa w jednym miejscu. Z tego łatwo wywnioskować, że podatki są problemem dla bogatych.
Warto również, jeżeli chodzi o kosztowność seksu, zwrócić uwagę na nieproduktywność samców. Kobiety mogłyby pomyśleć: samice powielają męskie geny bez bezpośrednich dla siebie zysków, gdy samce czyli mężczyźni nie potrafią chociażby raz na jakiś czas podarować kwiatka mamie własnych dzieci. Na dodatek jesteśmy traktowane przedmiotowo. Wiele byśmy zaoszczędziły zachowując cały kapitał genetyczny tylko dla siebie. Warte namysłu ? Tylko kurcze, ten seks jest taki przyjemny. Jakkolwiek na to patrzeć, jest dylemat.

Czym jest płeć ?

Chromosom Y, część DNA, sprawia, że dzielimy się na dwie płci.
300 milionów lat temu wykształcił się męski chromosom Y, który posiadał 1438 genów.
W ciągu wielu lat ewolucji Y stracił tak wiele genów, że nazywany jest “pustym chromosomem”. Wizje niektórych naukowców o przyszłości ludzkości może napawać grozą mężczyzn, gdyż przewidują w przeciągu 10 milionów lat, że zostaną tylko silne chromosomy X, których nosicielkami są kobiety. Drogie panie wyobrażacie sobie świat bez mężczyzn ? Koledzy, a wy bez kobiet, a zwłaszcza bez samych siebie ?

Widoczne jest więc podobieństwo pomiędzy seksem a ekonomią.
Ze względu na możliwość włączenia się każdego do seksu, jest on zjawiskiem demokratycznym.
Złą nowiną jest to, że aseksualna reprodukacja w przeciwieństwie do reprodukcji seksualnej stała się dostępna dla uprzywilejowanych. Oparcie się na reprodukcji aseksualnej grozi wyginięciem rodu. Arystokratyczne rodziny cechuje to, że gdy pan szlachetnie urodzony nie spłodzi syna jego tytuł umiera razem z nim.

Często słyszałem o tym, że zwierzęta od człowieka odróżniają pieniądze. Jednak, gdy się tej sprawie przyjrzeć z bliska, zasady decydujące o przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie są takie same jak w dziedziczeniu genów. Kto otrzyma pieniądze lub geny, gdy umiera przodek ?

Każdy bez wątpienia jest nastawiony na korzyści, chociażby dla tego co korzystne, dla jego genów i potomstwa. Interes jednostki zawsze zwycięża z altruizmem, o czym zapewne nieraz się przekonaliśmy lub przekonamy. Z dodania do interesu seksu otrzymamy system stworzony na podwalinach odmienności i współzawodnictwie. W takiej sytuacji widać, gdy przyjrzymy się z dalekiej perspektywy duży postęp biologiczny również przyczyniający się do postępu technicznego.

Inteligentny Spadacz & Latający Potwór Spaghetti

7 Lip

Hipoteza Inteligentnego Spadacza to satyryczna odpowiedź na debatę na temat teorii ewolucji i teorii inteligentnego projektu. Według tej teorii (hipotezy) wszystkie rzeczy spadają z powodu popychania ich przez inteligentny byt. Doprawdy, jak to miło że na świecie są ludzie z tak dużym poczuciem humoru.

O IF czytamy w wikipedii:

Współcześni zwolennicy tej teorii (w zasadzie hipotezy) używają argumentów według nich analogicznych do stosowanych przez zwolenników Inteligentnego Projektu. Twierdzą między innymi, że wersje teorii grawitacji nie są ani wewnętrznie spójne ani matematycznie do pogodzenia z mechaniką kwantową – więc grawitacja jest „teorią przeżywającą kryzys”, a alternatywna teoria inteligentnego spadania powinna być nauczana w szkołach, by pozwolić uczniom na podjęcie własnej decyzji w tej sprawie.

Należy zauważyć, że nonsensownym argumentem przedstawianym przez niektórych jest, to że jeżeli czegoś nie można dowieść należy brać to pod uwagę ( co gorsza w równym stopniu, jak dowiedzione naukowo – czyli doświadczalnie ). Oczekując przyjmowania czegoś na wiarę bez dowodów, oddalamy się od prawdy.

Koncepcja inteligentnego projektu jest wykorzystywana w walce przeciwko teorii Darwina. Jest to koncepcja pseudonaukowa, gdyż w żaden sposób nie działa w sposób naukowy.
Cytat z wikipedii :

Nie jest uznawany za naukę, ponieważ jej zwolennicy nie stosują procedur metody naukowej, a w szczególności kryterium falsyfikowalności, w związku z czym sama „teoria inteligentnego projektu” nie może być uznana za hipotezę. Do tej pory żadne czasopisma naukowe, w których zamieszczane artykuły poddawane są recenzji naukowej, nie opublikowało oryginalnych rezultatów badań w jakikolwiek sposób potwierdzających postulaty ruchu ID.

Za sprawą poddawania gruntownym analizom często takie teorie, jak teoria Inteligentnego projektu zostają obnażone jako pseudonaukowe. To za sprawą tego, że autorzy tych teorii, czy hipotez posługują się naukowymi twierdzeniami w sposób niekompletny, i często dodając od siebie nienaukowe, nie dające się potwierdzić doświadczalnie twierdzenia.

Wyżej wymieniona Teoria Inteligentnego Spadania jest analogiczną parodią Inteligentnego projektu. Inteligentny projekt został sparodiowany również przez FSM – Flying Spaghetti Monster.

daf
Latający Potwór Spaghetti jest zwykle przedstawiany jako bryła pozwijanego spaghetti z dwojgiem oczu na czułkach, dwojgiem mięsnych klopsów i „makaronowymi wypustkami”. Na rysunku przedstawiona jest parodia Stworzenia Adama Michała Anioła.

O Latającym Potworze Spaghetti można przeczytać tutaj

Latający Potwór Spaghetti (ang. Flying Spaghetti Monster) – „bóstwo” Kościoła Latającego Potwora Spaghetti (ang. Church of the Flying Spaghetti Monster lub Flying Spaghetti Monsterism, FSM), inaczej pastafarianizmu, religii o charakterze parodystycznym. Statystycznie jest to najszybciej rozwijająca się religia XXI wieku, pozyskująca wierzących głównie za pośrednictwem Internetu.

hu
Grafika przedstawiająca artystyczną wizję Latającego Potwora Spaghetti w kilka sekund po stworzeniu świata. Jak widać Potwór znajduje się pod wpływem środków odurzających. Sztuczne ognie w tle są częścia obchodów nowego roku 2008. Niektórzy pastafarianie wierzą, że świat został stworzony w zeszłym roku. Potwór stworzył góry, drzewa, karła i pamięć wszystkich naszych doświadczeń sprzed roku 2008.