Tag Archives: człowiek

Moja definicja Humanizmu

4 Paźdź

humanizm
Czym jest humanizm w moim rozumieniu, jak nie poglądem na świat i filozofią opartą na naturalizmie, który cechuje wyjaśnianie rzeczywistości przyczynami czysto naturalnymi. Bez potrzeby odwoływania się do transcendentalnego opisu świata, cudów, reinkarnacji, bóstw.
Humanistów charakteryzuje pragnienie pojęcia rzeczywistości dzięki meodom naukowym, krytycznemu myśleniu, swobodnemu dochodzeniu do rzetelnej wiedzy, za pomocą logicznego rozumowania, empiryzmu, sceptycznego spojrzenia na twierdzenia, opinie i roszczenia.
Nie uciekając się do wierzeń, religii humanista chce dojść do wytłumaczenia praw etycznych za sprawą rozumu. Dzięki realistycznej etyce bazującej na ludzkim rozumie, solidnej i uczciwej wiedzy, doświadczeniu humaniści są pewni tego, że można stworzyć lepsze społeczeństwo. Społeczeństwo sprawiedliwe i ucziwe, bardziej dojrzałe, demokratyczne, współczujące i ludzkie. Dzięki czemu miejsce, które zamieszkujemy czyli Ziemia była by miejscem bardziej przyjaznym. Humanizm naturalistyczny jest swoistego rodzaju odgrzebaniem człowieka z gruzów irracjonalności.

Reklamy

Czerwony decyduje o wygranej

26 Sier

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie znaczenie ma kolor ubioru olimpijczyków ? Zazwyczaj kolory albo nam się podobają albo nie, a w rzeczywistości mają duży wpływ na nasze postrzeganie. Jest to na prawdę fascynujące, jak wiele tajemnic odkrywa przed nami nauka.

Badania z z Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 wykazały, że w czterech sportach walki [boks, taekwondo, zapasy grecko-rzymskie i zapasy w stylu wolnym] sportowcy ubrani w czerwone stroje wygrywali częściej.

Zdaniem naukowców zawodnik ubrany na czerwono czuje się silniejszy, szybszy, gdy jego przeciwnicy odziani w ubrania o innych kolorach nie odczuwają tego w takim stopniu.
Moim zdaniem coś w tym jest ponieważ osobiście zauważyłem, że kolor ubrania w małym stopniu potrafi wpłynąć na moją osobę. Poza tym fakt, że kolor czerwony zasadniczo wpływa na naszą podświadomość jest dobrze udokumentowany. Jednak stopień oddziaływania koloru ubrania na nasze zachowanie w dużym stopniu jest zależny od osobowości i uwarunkowań genetycznych.

Kilka osób między innymi Norbert Hagemann i jego koledzy z Uniwersytetu w Munster’s Institute of Sport Psychology w Niemczech postanowili sprawdzić, jaki wpływ na sędziego ma czerwony kolor ubrania zawodników.

Nagrali oni kilka sparingów walki stylem taekwondo, gdzie jeden z zawodników miał czerwone ochraniacze, a drugi niebieskie.
red
Później w programie do edycji filmów mogli swobodnie manipulować kolorami obydwu zawodników.
Dzięki czemu powstała seria identycznych krótkich filmów z tym, że naukowcy byli w stanie zmieniać w nich kolor ochraniaczy.

Hagemann, jego koledzy i 42 doświadczonych sędziów taekwondo oglądali ten sam film w dwóch różnych wersjach. Za pierwszym razem oryginalny film, a następnie już przerobione wideo.

Pomimo, że obydwie walki były identyczne zawodnik w czerwonych ochraniaczach dostawał więcej punktów.
Punktowa różnica była niewielka, jednak ze statystycznego punktu widzenia odgrywa dużą rolę.

Tak czy inaczej jeżeli chcesz mieć większe szanse na wygraną chociażby w grze komputerowej wybierz gracza czerwonego, a nie niebieskiego.

Więcej:
Anthropologists: If you want to win in sports, wear red

Olympic uniforms for Chinese delegation unveiled

Red & Lower Test Scores

Report: Red players win more often

Reds have a sporting advantage

Morderczy uchwyt

23 Lip

Morderczy uchwyt
– im jest większy, tym większa jego mordercza natura.

doc
Doktorze, nie chcę stracić moich lovehandlesów! Mam je tam od urodzenia!
Karmie je!
Zwracamy się do siebie po imieniu!

Bardzo wyraźnie widać, że duża część populacji boryka się z przewlekłą chorobą zwaną otyłością.
Magazynowanie tkanki tłuszczowej przez organizm jest spowodowane nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach. W związku z czym otyłość jest powodem różnego rodzaju powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, a także pozostałych narządów. Otyłość również zwiększa ryzyko śmiertelności. Niestandardowo duża otyłość może prowadzić również do niepełnosprawności.

Podstawą prawidłowego żywienia powinien być bilans energetyczny, a więc dostarczenie organizmowi takich ilości i takiego doboru produktów spożywczych, które w optymalnym stopniu odpowiadałyby zapotrzebowaniu człowieka na niezbędne składniki pokarmowe. Oznacza to, że ilość kalorii spożytych powinna się równać ilości kalorii wydatkowanych.

Możemy oszacować ilość tkanki tłuszczowej zawartej w naszym organiźmie. Umożliwia nam to BMI (Body Mass Index) tzn. Wskaźnik Masy Ciała. BMI charakteryzuje stosunek masy ciała do wzrostu, ukazując tym samym nadwagę, niedowagę, czy też wagę normalną.
Aby obliczyć BMI nie trzeba wykonywać skomplikowanych obliczeń, można to zrobić według poniższczego wzoru:
BMI
tabelka

Ważne:
Dla poniższych grup osób BMI nie jest miarodajnym wskaźnikiem zagrożenia.
– dzieci jeszcze rosnące,
– kobiety w ciąży
– osoby trenujące wzrost tkanki mięśniowej,
– osoby starsze, gdyż w tej grupie ciężko jest zmierzyć dokładnie wzrost.

Do oceny rozmieszczenia tkanki tłuszczowej służy wskaźnik określający stosunek obwodu talii do obwodu bioder – WHR (ang. waist to hip ratio).

W otyłości wyróżniamy dwa typy antropometryczne :

A. androidalny inaczej zwany brzusznym, wisceralnym lub typem „jabłka” charakterystyczny dla otyłości mężczyzn
B. gynoidalny – inaczej zwany pośladkowo-udowym lub typem „gruszki”, który jest charakterystyczny dla kobiet

wsk

Możesz sprawdzić jakiego typu masz otyłość:

Zmierz obwód talii centymetrem i podziel go przez obwód bioder.

Na androidalny typ otyłości (jabłko) wskazuje wartość wskaźnika – WHR >0.85 u kobiet i >1.0 u mężczyzn. WHR poniżej tych wartości świadczy o typie gynoidalnym (gruszka).

Ważne! Magazynowanie tłuszczu w obrębie talii (typ jabłka) jest znacznie groźniejsze niż tycie w rejonach bioder i boków (typ gruszki). Komórki tłuszczowe znajdujące się w górnej części ciała mają inne właściwości od tych, które znajdują się na biodrach i udach.

U większości osób, otyłość brzuszna zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 i raka, bardziej niż u osób z otyłością pośladkowo-udową. Nadmiar masy ciała może także przeszkadzać w leczeniu. Za duża ilość tłuszczu w ciele może wpływać na jakość badań obrazowych takich jak rentgen, tomografia komputerowa, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, a także utrudniać ustalenie diagnozy i terapię lekarzowi.

Poniżej fragment interesującego artykułu o tytule z tej strony:
„Porównanie wartości obwodów talii i bioder dzieci i młodzieży polskiej w wieku 7–18 lat z wartościami referencyjnymi dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego – wyniki wstępne projektu badawczego OLAF (PL0080)”

Streszczenie:

Otyłość wieku dziecięcego wiąże się z ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego i chorób układu krążenia. Raportowane badanie przedstawia, po raz pierwszy, dane o wartościach obwodów talii i bioder w ogólnopolskiej, losowo wybranej próbie dzieci i młodzieży w wieku 7–18 lat. Do konstrukcji siatek centylowych zastosowano metodę LMS opartą na transformacji Box-Coxa. Porównanie wstępnych wyników pomiarów obwodu talii w losowo wybranej grupie dzieci i młodzieży polskiej wykazało utrzymywanie się mniejszych wartości u dzieci polskich w porównaniu z populacją USA, zwiększenie obwodu talii w porównaniu z badaniami lokalnymi wykonywanymi ponad 8 lat wcześniej, praktycznie brak różnic z wynikami uzyskanymi w populacji kanadyjskiej i przekroczenie progu ryzyka sercowo-naczyniowego u około 30% badanych.

Możesz się zapoznać z ciekawym artykułem w j.ang. opublikowanym w roku 1995 w
British Medical Journal

Temat, o którym można by rozmawiać bardzo długo.

Zależność między seksem a podatkami

9 Lip

Zapewne każdy z IQ pozwalającym pomnożyć w pamięci 1 x 2 x 3 x 5 x 5 x 6 x 4 x 8 x 7 x 0 zdaje sobie spawę, że wszyscy jesteśmy skutkiem współżycia płciowego przodków. Jednostki, które w przeszłości ze względnych powodów nie miały partnera, z którym by współżyły i powielały swoje geny zostały wyeliminowane przez selekcję naturalną. To właśnie dzięki przekazywanym genom, zwierzęta rozmnażające się płciowo są w stanie przedłużać swój gatunek. DNA zawierające geny odpowiedzialne za rozmnażanie sprawiają, że seks staje się tak atrakcyjny. Ludzie dla seksu są często w stanie robić dziwne, czasem straszne rzeczy, które potrafią przyprawiać o dreszcze ale i śmiech.
Na podstawie obserwacji ewolucji genetycznej widzimy, jak bardzo jednostki zmieniają się pod względem atrakcyjności. Atrakcyjność ta sprawia, że seks jest jeszcze bardziej pożądany, a ludzie przywiązują coraz większą do niego wagę.
Jednak, gdy skupimy się na dziedziczeniu zobaczymy, że ludzi interesują prawa związane z przekazywaniem z pokolenia na pokolenie majątku. Wiemy, że dziedziczenie nie sprawadza się do genetyki ale genetyka do dziedziczenia owszem. Od wielu lat społeczeństwa ustanawiają prawa, według których wszelkie ich bogactwa przekazywane będą wyselekcjonowanym. Za sprawą seksu majątek biologiczny dwojga ludzi zostaje zmieszany, a następnie rozdzielony pomiędzy ich potomstwo. Tak, gdy dzieciom zostaje przekazane w testamencie bogactwo rodziców lub krewnych. W sporach politycznych, jak i sporach o pokrewieństwo wszystko sprowadza się do tego co łączy nas wszystkich, do seksu.
Podatki rozprzestrzeniają majątek poszczególnych jednostek na całe społeczności. Ich cel nadrzędny to uregulowanie do równego poziomu dochodów wszystkich jednostek i zniwelowanie różnic zamożności. W słowniku genetyki nazywa się to rekombinacja, natomiast w ekonomii redystybucja. Kwestia reprodukcji genów i majątku sprowadza się do przekazania kapitału na potomstwo.
Włościanie w cesarstwie austro-węgierskim zwykli mawiać: od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza.

Niezależnie od różnicy zdań rozmnażanie seksualne to redystybucja.
Spory polityczne i nierówności są tak naprawdę wynikiem obowiązujących w społecznościach zasad aseksualnych. Warto by wspomnieć o tym, że słyszy się o osobach aseksualnych, które od jakiegoś czasu tworzą społeczność i żądają, by aseksualność została uznana za czwartą orientację seksualną.
Wracając do zależności, na całym świecie, a w szczególności w USA zasady dziedziczenia pieniędzy, władzy i genów są silnie ze sobą powiązane. Podatki jak i również seks, to bardzo kosztowna sprawa. Opodatkowanie stosowane jest w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich nowoczesnych państwach aby zapobiec gromadzeniu się pogactwa w jednym miejscu. Z tego łatwo wywnioskować, że podatki są problemem dla bogatych.
Warto również, jeżeli chodzi o kosztowność seksu, zwrócić uwagę na nieproduktywność samców. Kobiety mogłyby pomyśleć: samice powielają męskie geny bez bezpośrednich dla siebie zysków, gdy samce czyli mężczyźni nie potrafią chociażby raz na jakiś czas podarować kwiatka mamie własnych dzieci. Na dodatek jesteśmy traktowane przedmiotowo. Wiele byśmy zaoszczędziły zachowując cały kapitał genetyczny tylko dla siebie. Warte namysłu ? Tylko kurcze, ten seks jest taki przyjemny. Jakkolwiek na to patrzeć, jest dylemat.

Czym jest płeć ?

Chromosom Y, część DNA, sprawia, że dzielimy się na dwie płci.
300 milionów lat temu wykształcił się męski chromosom Y, który posiadał 1438 genów.
W ciągu wielu lat ewolucji Y stracił tak wiele genów, że nazywany jest “pustym chromosomem”. Wizje niektórych naukowców o przyszłości ludzkości może napawać grozą mężczyzn, gdyż przewidują w przeciągu 10 milionów lat, że zostaną tylko silne chromosomy X, których nosicielkami są kobiety. Drogie panie wyobrażacie sobie świat bez mężczyzn ? Koledzy, a wy bez kobiet, a zwłaszcza bez samych siebie ?

Widoczne jest więc podobieństwo pomiędzy seksem a ekonomią.
Ze względu na możliwość włączenia się każdego do seksu, jest on zjawiskiem demokratycznym.
Złą nowiną jest to, że aseksualna reprodukacja w przeciwieństwie do reprodukcji seksualnej stała się dostępna dla uprzywilejowanych. Oparcie się na reprodukcji aseksualnej grozi wyginięciem rodu. Arystokratyczne rodziny cechuje to, że gdy pan szlachetnie urodzony nie spłodzi syna jego tytuł umiera razem z nim.

Często słyszałem o tym, że zwierzęta od człowieka odróżniają pieniądze. Jednak, gdy się tej sprawie przyjrzeć z bliska, zasady decydujące o przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie są takie same jak w dziedziczeniu genów. Kto otrzyma pieniądze lub geny, gdy umiera przodek ?

Każdy bez wątpienia jest nastawiony na korzyści, chociażby dla tego co korzystne, dla jego genów i potomstwa. Interes jednostki zawsze zwycięża z altruizmem, o czym zapewne nieraz się przekonaliśmy lub przekonamy. Z dodania do interesu seksu otrzymamy system stworzony na podwalinach odmienności i współzawodnictwie. W takiej sytuacji widać, gdy przyjrzymy się z dalekiej perspektywy duży postęp biologiczny również przyczyniający się do postępu technicznego.

Kilka kroków do tyranii

28 Czer

Poniższą notkę zrobiłem w oparciu o brytyjski dokument o tytule „Pięć kroków do tyranii”.

W filmie przedstawionych zostało pięć kroków do tyranii.
Pierwszy z kroków:
Krok 1:
„My” i „Oni”

Od dzieciństwa tworzymy podziały na grupy: „nasza” i „innych”.
Dokonujemy klasyfikacji słabszej konkurencji, powodem czego są uprzedzenia, rasizm itd.
W ten sposób powstaje krok do tyranii nr.1
Ważny aspekt: tworzenie sztucznych różnic.
Od poczucia wyższości, bycia lepszym do tyranii jest zaledwie mały kroczek.

Krok nr.2:
Stosuj się do rozkazów
„Patrz na lewo”, „Strefa kontrolowana”, „Czerwone światło”.
Już we wczesnym dzieciństwie dorośli uczą i wpajają w nas żebyśmy byli posłuszni. Jesteśmy przekonani, że to wszystko dla dobra społecznego i dla naszego bezpieczeństwa.
Każde państwo potrzebuje większości, która będzie posłuszna.
Przeprowadzony eksperyment, przedstawiony w filmie, który opisuję polegał na poproszeniu przez aktora przypadkowych osób w pociągu o ustąpienie swojego miejsca. Spośród 30 osób aż 30% zgodziło się oddać swoje miejsce. Lecz zpewnością żaden człowiek zapytany o to cy zrobi wszystko co mu się każe odpowie, że nie.
Druga część eksperymentu polegała na dodaniu autorytetu, osobę w mundurze.
Efekt moim zdaniem był zaskakujący choć przewidywalny. Wszyscy, których proszono o ustąpienia miejsca choć w pociągu było wiele wolnych miejsc zgodzili się oddać swoje miejsce aktorowi w towarzystwie autorytetu. To wszystko jedynie za sprawą siły autorytetu. Większość z nas posiada skłonność do działania bez myślenia, a to właśnie między innymi rodzi tyranie.
Niebezpieczeństwo kryje się za ślepym i bezmyślnym posłuszeństwem ludzi wykonujących rozkazy władzy.

Krok nr.3:
Zrób im krzywdę

Poprzednie dwa punkty pokazały nam, że mamy grupę dominującą i tendencję do słuchania władzy. Wyobraźmy sobie co byśmy zrobili, gdyby nasz lider chciał abyśmy zrobili coś wbrew naszemu rozsądkowi ?
Zapewne przeciętny, w miarę zdrowy psychicznie, świadomy swoich poczynań człowiek powie, że nie zrobiłby nikomu krzywdy, gdyby chciał tego szef czy inny przywódca.
Za moment opiszę eksperyment przeprowadzony w 1961 roku na Uniwersytecie Yale pokazujący, że człowiek przekonany o słuszności powyższego myli się.
Stanley Milgram psycholog zaaranżował sytuację, w której proszono ludzi o to, by wykonywali działania z narastającym okrucieństwem wobec innego człowieka. Czy przeciętny obywatel zgodzi się za namową człowieka w białym kitlu wziąć udział w sytuacji, w której będzie porażał prądem sympatycznego nieznajomego ?
Zasady eksperymentu są następujące:
Ochotnikom powiedziano, że mogą pomóc znaleźć sposób doskonalenia pamięci.
Podział na nauczyciela i ucznia. Nauczyciel będzie czytał uczniowi kilka słów, ten za zadanie ma zapamiętać te słowa. Nauczyciel ma karać każdą pomyłkę ucznia, aby sprawdzić czy to pobudza go do uczenia się. Karą jest elektryczny szok. Gdy badany zaczyna mieć wątpliwości przy większych dawkach prądu, które rażą ucznia, lider w białym kitlu mówi, że bierze na siebie całą odpowiedzialność.
Kiedy wiemy, że nikt nas nie obwini czujemy ulgę z powodu zrzucenia z nas odpowiedzialności.
Jak pokazał eksperyment olbrzymie dawki prądu mogące zabić człowieka były kontynuowane, gdy ktoś przejął odpowiedzialność.
Zwykli dobrzy obywatele potrafią czynić złe rzeczy, gdy nie są za nie odpowiedzialni.
Do tego potrzebny jest systemy wierzeń, ideologie, które pokazują, stwarzają iluzję że wszystko ma sens. Takie hasła jak: “Walczymy o demokrację”, “Wypełniamy dzieło boże” etc. wykorzystywali faszyści do manipulacji społeczeństwa.
Eksperyment z porażeniem prądem powtarzany był przez Milgrama 17 razy. Wcześniej spośród wszystkich badanych każdy zaprzeczył, że byłby zdolny porazić prądem nieznajomego człowieka. W rzeczywistości jednak spośród 900 ochotników 2/3 doszło do 450 Volt. Uczeń był w rzeczywistości aktorem jednak nauczyciel o tym nie wiedział.
Była też inna wersja eksperymentu, który przeprowadził Milgram, gdzie uczniów określano mianem “zwierząt”. Wyższe napięcia były używane chętniej.

Znamy też historię o Huntu i Tutsi w Rwandzie, jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Przeprowadzono tam propagandę za pomocą radia. Radio, gdy już zdobyło dużą liczbę odbiorców zaczęło szczerzyć nienawiść wśród plemienia Hutu w stosunku do Tutsi. Zrodziło to ogromne ludobójstwo. “800 tys. Tutsi i umiarkowanych Hutu zginęło podczas masakry w 1994 roku.”

Krok nr.4:
“Postaw się” lub “Powstrzymaj się”

W Anglii istnieje miejsce, gdzie ludzie mogą dać upust własnym opiniom. Jest to miejsce zwane “Speakers Corner” znajdujące się w Londynie.
Wolność słowa to podstawa w każdym cywilizowanym świecie. Speaker Corner to ogromny symbol wolności.
Możesz stanąć na podium i wygłaszać własne poglądy i opinie. Twoi słuchacze dzielą się zazwyczaj na: biernych i aktywnych. Im mniej sprzeciwu, tym większą twoje przemówienie będzie miało moc. To ukazuje, że większość tyranii,eksterminacji, dehumanizacji działo się bez większego sprzeciwu.
Oznaką tyranii jest tłumienie różnego rodzaju protestów. Powinniśmy zrozumieć, że sprzeciw większej ilości osób może doprowadzić do porządku, kiedy sprzeciw jednej osoby nie znieni wiele. Jednak jeden człowiek może odegrać znaczącą rolę w poprawie sytuacji poprzez przekazanie informacji. Większość z nas nie robi nic, by poprawić sytuacje. Ta bierność buduje tyranię.

Krok nr. 5
“Wymordować, wyeliminować”

Kolejny eksperyment przeprowadzony przez Milgrama polegał na aresztowaniu 24 studentów. Losowo zostali podzieleni na dwie grupy: więźniów i strażników i zostali zamknięci w specjalnie przygotowanych celach w uczelni. Po 5 dniach zauważono, że z jednej grupy równych sobie ludzi powstały dwie różne klasy. Brutalność osób, którzy mieli władzę szybko się ujawniła. Łamanie praw człowieka zauważyli dopiero ludzie spoza grupy więźniów i strażników. Pomimo, że eksperyment miał być zabawą dla studentów zamienił się w tyranię.
Tak działają systemy: nadaje się grupie pewną tożsamość, która przeważa w ich myśleniu. Dla większości ludzi i w tym mi trudno sobie wyobrazić, że ludzie których dobrze znam, szanuję, lubię byli by zdolni obrócić się przeciwko mnie. Jednak w rzeczywistości jest to możliwe.

Na koniec zacytuję słowa Carla Gustawa Junga:
“Jedno jest pewne: nieuchronna jest wielka zmiana naszego psychologicznego podejścia. To pewne, bo potrzebujemy więcej psychologii, więcej zrozumienia ludzkiej natury. Bo dla człowieka jedynym prawdziwym zagrożeniem jest sam człowiek. Jest największym zagrożeniem, a my jesteśmy tego żałośnie nieświadomi. Nie wiemy nic o człowieku, zdecydowanie za mało. Ludzką psychikę powinno się zgłębić, bo to my jesteśmy źródłem całego nadchodzącego zła.”

Wszystkie te pytania, które mnie nurtują: w jaki sposób otaczający mnie świat jest kreowany i czym on tak na prawdę jest ? Jak funkcjonuje proces ewolucji naszej świadomości ? Dokąd zmierza człowiek ? Stoją obok takich pytań jak: dlaczego ludzie oddają władzę nad sobą w ręce tyranów i psychopatów ?