Tag Archives: społeczeństwo

Moja definicja Humanizmu

4 Paźdź

humanizm
Czym jest humanizm w moim rozumieniu, jak nie poglądem na świat i filozofią opartą na naturalizmie, który cechuje wyjaśnianie rzeczywistości przyczynami czysto naturalnymi. Bez potrzeby odwoływania się do transcendentalnego opisu świata, cudów, reinkarnacji, bóstw.
Humanistów charakteryzuje pragnienie pojęcia rzeczywistości dzięki meodom naukowym, krytycznemu myśleniu, swobodnemu dochodzeniu do rzetelnej wiedzy, za pomocą logicznego rozumowania, empiryzmu, sceptycznego spojrzenia na twierdzenia, opinie i roszczenia.
Nie uciekając się do wierzeń, religii humanista chce dojść do wytłumaczenia praw etycznych za sprawą rozumu. Dzięki realistycznej etyce bazującej na ludzkim rozumie, solidnej i uczciwej wiedzy, doświadczeniu humaniści są pewni tego, że można stworzyć lepsze społeczeństwo. Społeczeństwo sprawiedliwe i ucziwe, bardziej dojrzałe, demokratyczne, współczujące i ludzkie. Dzięki czemu miejsce, które zamieszkujemy czyli Ziemia była by miejscem bardziej przyjaznym. Humanizm naturalistyczny jest swoistego rodzaju odgrzebaniem człowieka z gruzów irracjonalności.

Reklamy

Kilka kroków do tyranii

28 Czer

Poniższą notkę zrobiłem w oparciu o brytyjski dokument o tytule „Pięć kroków do tyranii”.

W filmie przedstawionych zostało pięć kroków do tyranii.
Pierwszy z kroków:
Krok 1:
„My” i „Oni”

Od dzieciństwa tworzymy podziały na grupy: „nasza” i „innych”.
Dokonujemy klasyfikacji słabszej konkurencji, powodem czego są uprzedzenia, rasizm itd.
W ten sposób powstaje krok do tyranii nr.1
Ważny aspekt: tworzenie sztucznych różnic.
Od poczucia wyższości, bycia lepszym do tyranii jest zaledwie mały kroczek.

Krok nr.2:
Stosuj się do rozkazów
„Patrz na lewo”, „Strefa kontrolowana”, „Czerwone światło”.
Już we wczesnym dzieciństwie dorośli uczą i wpajają w nas żebyśmy byli posłuszni. Jesteśmy przekonani, że to wszystko dla dobra społecznego i dla naszego bezpieczeństwa.
Każde państwo potrzebuje większości, która będzie posłuszna.
Przeprowadzony eksperyment, przedstawiony w filmie, który opisuję polegał na poproszeniu przez aktora przypadkowych osób w pociągu o ustąpienie swojego miejsca. Spośród 30 osób aż 30% zgodziło się oddać swoje miejsce. Lecz zpewnością żaden człowiek zapytany o to cy zrobi wszystko co mu się każe odpowie, że nie.
Druga część eksperymentu polegała na dodaniu autorytetu, osobę w mundurze.
Efekt moim zdaniem był zaskakujący choć przewidywalny. Wszyscy, których proszono o ustąpienia miejsca choć w pociągu było wiele wolnych miejsc zgodzili się oddać swoje miejsce aktorowi w towarzystwie autorytetu. To wszystko jedynie za sprawą siły autorytetu. Większość z nas posiada skłonność do działania bez myślenia, a to właśnie między innymi rodzi tyranie.
Niebezpieczeństwo kryje się za ślepym i bezmyślnym posłuszeństwem ludzi wykonujących rozkazy władzy.

Krok nr.3:
Zrób im krzywdę

Poprzednie dwa punkty pokazały nam, że mamy grupę dominującą i tendencję do słuchania władzy. Wyobraźmy sobie co byśmy zrobili, gdyby nasz lider chciał abyśmy zrobili coś wbrew naszemu rozsądkowi ?
Zapewne przeciętny, w miarę zdrowy psychicznie, świadomy swoich poczynań człowiek powie, że nie zrobiłby nikomu krzywdy, gdyby chciał tego szef czy inny przywódca.
Za moment opiszę eksperyment przeprowadzony w 1961 roku na Uniwersytecie Yale pokazujący, że człowiek przekonany o słuszności powyższego myli się.
Stanley Milgram psycholog zaaranżował sytuację, w której proszono ludzi o to, by wykonywali działania z narastającym okrucieństwem wobec innego człowieka. Czy przeciętny obywatel zgodzi się za namową człowieka w białym kitlu wziąć udział w sytuacji, w której będzie porażał prądem sympatycznego nieznajomego ?
Zasady eksperymentu są następujące:
Ochotnikom powiedziano, że mogą pomóc znaleźć sposób doskonalenia pamięci.
Podział na nauczyciela i ucznia. Nauczyciel będzie czytał uczniowi kilka słów, ten za zadanie ma zapamiętać te słowa. Nauczyciel ma karać każdą pomyłkę ucznia, aby sprawdzić czy to pobudza go do uczenia się. Karą jest elektryczny szok. Gdy badany zaczyna mieć wątpliwości przy większych dawkach prądu, które rażą ucznia, lider w białym kitlu mówi, że bierze na siebie całą odpowiedzialność.
Kiedy wiemy, że nikt nas nie obwini czujemy ulgę z powodu zrzucenia z nas odpowiedzialności.
Jak pokazał eksperyment olbrzymie dawki prądu mogące zabić człowieka były kontynuowane, gdy ktoś przejął odpowiedzialność.
Zwykli dobrzy obywatele potrafią czynić złe rzeczy, gdy nie są za nie odpowiedzialni.
Do tego potrzebny jest systemy wierzeń, ideologie, które pokazują, stwarzają iluzję że wszystko ma sens. Takie hasła jak: “Walczymy o demokrację”, “Wypełniamy dzieło boże” etc. wykorzystywali faszyści do manipulacji społeczeństwa.
Eksperyment z porażeniem prądem powtarzany był przez Milgrama 17 razy. Wcześniej spośród wszystkich badanych każdy zaprzeczył, że byłby zdolny porazić prądem nieznajomego człowieka. W rzeczywistości jednak spośród 900 ochotników 2/3 doszło do 450 Volt. Uczeń był w rzeczywistości aktorem jednak nauczyciel o tym nie wiedział.
Była też inna wersja eksperymentu, który przeprowadził Milgram, gdzie uczniów określano mianem “zwierząt”. Wyższe napięcia były używane chętniej.

Znamy też historię o Huntu i Tutsi w Rwandzie, jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Przeprowadzono tam propagandę za pomocą radia. Radio, gdy już zdobyło dużą liczbę odbiorców zaczęło szczerzyć nienawiść wśród plemienia Hutu w stosunku do Tutsi. Zrodziło to ogromne ludobójstwo. “800 tys. Tutsi i umiarkowanych Hutu zginęło podczas masakry w 1994 roku.”

Krok nr.4:
“Postaw się” lub “Powstrzymaj się”

W Anglii istnieje miejsce, gdzie ludzie mogą dać upust własnym opiniom. Jest to miejsce zwane “Speakers Corner” znajdujące się w Londynie.
Wolność słowa to podstawa w każdym cywilizowanym świecie. Speaker Corner to ogromny symbol wolności.
Możesz stanąć na podium i wygłaszać własne poglądy i opinie. Twoi słuchacze dzielą się zazwyczaj na: biernych i aktywnych. Im mniej sprzeciwu, tym większą twoje przemówienie będzie miało moc. To ukazuje, że większość tyranii,eksterminacji, dehumanizacji działo się bez większego sprzeciwu.
Oznaką tyranii jest tłumienie różnego rodzaju protestów. Powinniśmy zrozumieć, że sprzeciw większej ilości osób może doprowadzić do porządku, kiedy sprzeciw jednej osoby nie znieni wiele. Jednak jeden człowiek może odegrać znaczącą rolę w poprawie sytuacji poprzez przekazanie informacji. Większość z nas nie robi nic, by poprawić sytuacje. Ta bierność buduje tyranię.

Krok nr. 5
“Wymordować, wyeliminować”

Kolejny eksperyment przeprowadzony przez Milgrama polegał na aresztowaniu 24 studentów. Losowo zostali podzieleni na dwie grupy: więźniów i strażników i zostali zamknięci w specjalnie przygotowanych celach w uczelni. Po 5 dniach zauważono, że z jednej grupy równych sobie ludzi powstały dwie różne klasy. Brutalność osób, którzy mieli władzę szybko się ujawniła. Łamanie praw człowieka zauważyli dopiero ludzie spoza grupy więźniów i strażników. Pomimo, że eksperyment miał być zabawą dla studentów zamienił się w tyranię.
Tak działają systemy: nadaje się grupie pewną tożsamość, która przeważa w ich myśleniu. Dla większości ludzi i w tym mi trudno sobie wyobrazić, że ludzie których dobrze znam, szanuję, lubię byli by zdolni obrócić się przeciwko mnie. Jednak w rzeczywistości jest to możliwe.

Na koniec zacytuję słowa Carla Gustawa Junga:
“Jedno jest pewne: nieuchronna jest wielka zmiana naszego psychologicznego podejścia. To pewne, bo potrzebujemy więcej psychologii, więcej zrozumienia ludzkiej natury. Bo dla człowieka jedynym prawdziwym zagrożeniem jest sam człowiek. Jest największym zagrożeniem, a my jesteśmy tego żałośnie nieświadomi. Nie wiemy nic o człowieku, zdecydowanie za mało. Ludzką psychikę powinno się zgłębić, bo to my jesteśmy źródłem całego nadchodzącego zła.”

Wszystkie te pytania, które mnie nurtują: w jaki sposób otaczający mnie świat jest kreowany i czym on tak na prawdę jest ? Jak funkcjonuje proces ewolucji naszej świadomości ? Dokąd zmierza człowiek ? Stoją obok takich pytań jak: dlaczego ludzie oddają władzę nad sobą w ręce tyranów i psychopatów ?